WCAG2.1 voorbereid

We werken, waar gewenst, volgens de digitale toegankelijksnorm EN 301 549 of WCAG 2.1. Dit vergroot je doelgroep tot 15%.

ok